Vòng Quay Chị Hằng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******n Nam Bạn Đã Trúng 777 Kim cương Cách đây 10 giây
*******c Quy Bạn Đã Trúng 4444 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******Huong Bạn Đã Trúng 4444 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******i Anh Bạn Đã Trúng 15999 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******Thanh Bạn Đã Trúng 1555 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******g Tin Bạn Đã Trúng 1555 Kim cương Cách đây 3 ngày
*******am Po Bạn Đã Trúng 777 Kim cương Cách đây 3 ngày
*******g Nhi Bạn Đã Trúng 4444 Kim cương Cách đây 4 ngày
******* Liem Bạn Đã Trúng 7999 Kim cương Cách đây 4 ngày
*******y Bao Bạn Đã Trúng 4444 Kim cương Cách đây 4 ngày