Vòng Quay Nâng Cấp Súng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Quang Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******i Anh Bạn Đã Trúng 480 Kim cương Cách đây 2 ngày
******* Tris Bạn Đã Trúng 480 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******c Tan Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******i Tam Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 3 ngày
*******m Thu Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 3 ngày
*******h Bao Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 4 ngày
******* Canh Bạn Đã Trúng 480 Kim cương Cách đây 4 ngày
******* Cong Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 4 ngày
*******g Duy Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 4 ngày