Vòng Quay Đặc Biệt

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******nh An Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 10 giây
*******Thang Bạn Đã Trúng 15000 Kim cương Cách đây 20 giây
******* Manh Bạn Đã Trúng 9999 Kim cương Cách đây 26 phút
*******Trinh Bạn Đã Trúng 15000 Kim cương Cách đây 26 phút
*******Nhien Bạn Đã Trúng 200 Kim cương Cách đây 12 giờ
*******Trinh Bạn Đã Trúng 90 Kim cương Cách đây 13 giờ
*******Hoang Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 14 giờ
*******hu Ha Bạn Đã Trúng 15000 Kim cương Cách đây 1 ngày
******* Long Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******h Anh Bạn Đã Trúng 3500 Kim cương Cách đây 2 ngày