Vòng Quay Long Tộc

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******huong Bạn Đã Trúng 2000 Kim cương Cách đây 10 giây
*******huong Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 1 ngày
******* Dung Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******h Dat Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******c Mai Bạn Đã Trúng 12000 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******ep Ly Bạn Đã Trúng 470 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******Quyen Bạn Đã Trúng 470 Kim cương Cách đây 2 ngày
*******ng Vu Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 2 ngày
******* Uyen Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 2 ngày
******* Hiep Bạn Đã Trúng 12000 Kim cương Cách đây 3 ngày